Etusivulle Suomen Lähetysseura / Finska Missionssällskapet

Hei,

Olemme uudistamassa seurakunnille suunnattua palvelua. Ensimmäisessä vaiheessa palvelusta löytyvät tilitysohjeet sekä seurakuntakohtaiset viitenumerot. Palvelun sisältö täydentyy talousraporteilla, sopimustiedoilla ja sopimuskohderaporteilla.

Jotta voimme palvella teitä paremmin, edellyttää uusi palvelu kirjautumista. Olemme valmiiksi luoneet tunnukset kaikille kirkkoherroille ja rekisterissämme oleville lähetyssihteereille. Muille palvelua tarvitseville luomme tunnukset pyydettäessä.

Käyttäjille tulee viesti omaan sähköpostiin kun tunnukset on aktivoitu.

Uusi palvelu löytyy osoitteesta suomenlahetysseura.force.com/seurakuntapalvelut. Tämä nykyinen sivu sulkeutuu muutaman viikon kuluttua.

Haluamme palvella seurakuntia mahdollisimman hyvin. Toivomme teidän antavan palautetta uudesta palvelusta jotta voimme kehittää sitä edelleen.

 

Ystävällisin terveisin,

Anders Wikström
Varainhankinnan päällikkö
anders.wikstrom@suomenlahetysseura.fi

 


 

Hej,

Vi håller på och förnyar våra tjänster till församlingarna. I första skedet erbjuder vi betalningsinstruktioner och referensnummer. Som följande kommer vi att erbjuda ekonomirapporter, uppgifter om församlingens avtal och rapporter från församlingens understödsobjekt.

För att vi på bästa möjliga sätt skall kunna betjäna er i församlingarna så krävs identifiering via inloggning. Vi har skapat användarprofiler för alla kyrkoherdar och missionssekreterare. På begäran skapar vi profiler för alla som behöver tjänsten.

Användarna får ett meddelande till sin egen epostadress genast då profilerna har aktiverats.

Den nya tjänsten hittar du på adressen suomenlahetysseura.force.com/seurakuntapalvelut. Den här nuvarande sidan stängs inom några veckor.

Vi vill betjäna församlingarna på bästa möjliga sätt och hoppas på feedback och idéer om hur vi kunde vidare utveckla tjänsterna.

 

Med vänlig hälsning,

Anders Wikström
Chef för medelanskaffningen
anders.wikstrom@finskamissionssallskapet.fi